Không chiêu mộ được Adrien Silva, Leicester đâm đơn kiện FIFA

Leicester đã bị FIFA từ chối đơn đăng ký việc ký hợp đồng với Adrien Silva chỉ vì trễ 14 giây sau khi TTCN đóng cửa vào cuối ngày 31/8.

Leicester khởi kiện FIFA vụ mua hụt đồng đội của Ronaldo chỉ vì... 14 giây

Theo phản hồi của FIFA, đơn đăng ký của Leicester cho trường hợp của Adrien Silva bị trễ 14 giây sau khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào cuối ngày 31/8. Chính vì vậy, FIFA đã quyết định từ chối đơn đăng ký việc ký hợp đồng của nhà vô địch Premier League.